AKTUALNOŚCI

 • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych w Sieradzu
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w gminach na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Sieradzu II według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w gminach na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Sieradzu I według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

WYDARZENIA

 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w związku z naborem kandydatów na urzędników wyborczych
 • Rusza nabór kandydatów na urzędników wyborczych

  Zgłoszenia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00