AKTUALNOŚCI

 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 12 maja 2017 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Poddębicach
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu w Poddębicach
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 22 maja 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Konopnica
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Poddębicach
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu w Poddębicach w okręgu wyborczym nr 1
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Konopnica w okręgu wyborczym nr 8, zarządzone na dzień 21 maja 2017 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wodzierady
 • Wyniki I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu. Etap szkolny.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - plakaty informacyjne

WYDARZENIA

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - plakaty informacyjne
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu. Etap szkolny.
 • Wyniki I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur