AKTUALNOŚCI

  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - plakaty informacyjne
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wodzierady
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wodzierady w okręgu wyborczym nr 10, zarządzone na dzień 23 kwietnia 2017 r.

WYDARZENIA

  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - plakaty informacyjne
  • Kalendarium

    Zaznaczone wybory,
    referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur