AKTUALNOŚCI

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Konopnicy
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wodzierady
 • Wyniki I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu. Etap szkolny.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - plakaty informacyjne
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wodzierady w okręgu wyborczym nr 10, zarządzone na dzień 23 kwietnia 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Konopnica w okręgu wyborczym nr 8, zarządzone na dzień 21 maja 2017 r.

WYDARZENIA

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - plakaty informacyjne
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu. Etap szkolny.
 • Wyniki I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur