AKTUALNOŚCI

 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 11 grudnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mokrsko
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 4 grudnia 2017 r.w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Pajęczańskiego
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Skomlin w okręgu wyborczym nr 2, zarządzone na dzień 18 lutego 2018 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko w okręgu wyborczym nr 12, zarządzone na dzień 10 grudnia 2017 r.

WYDARZENIA

 • Wyniki I etapu (szkolnego) Konkursu "Wybieram Wybory" z obszaru działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu
 • Tak przebiegał I etap konkursu "Wybieram wybory"

  Galeria z przebiegu konkursu

 • I etap Konkursu "Wybieram wybory" za nami
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur