AKTUALNOŚCI

 • Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Wodzierady przed upływem kadencji i Renaty Szafrańskiej Wójta Gminy Wodzierady przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 października 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzelce Wielkie w okręgu wyborczym nr 9, zarządzone na dzień 8 października 2017 r.
 • Zarządzenie Wojewody Łódzkiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Strzelce Wielkie
 • Uchwała Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Strzelce Wielkie
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Sieradzu
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 22 maja 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Konopnica
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 12 maja 2017 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Poddębicach
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu w Poddębicach
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Poddębicach
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu w Poddębicach w okręgu wyborczym nr 1
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Konopnica w okręgu wyborczym nr 8, zarządzone na dzień 21 maja 2017 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wodzierady

WYDARZENIA

 • Konsultacje społeczne kształtu kart do głosowania
 • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu
 • Konsultacje dotyczące kart wyborczych
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur