AKTUALNOŚCI

 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia 21 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Sieradzu
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 19 lutego 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skomlin
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzchlas
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wierzchlas
 • Rejestr zmian w składach rad powiatu w kadencji 2014 - 2018
 • Wykaz wyborów zarządzonych w trakcie kadencji 2014-2018
 • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w kadencji 2014-2018
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Skomlin w okręgu wyborczym nr 2, zarządzone na dzień 18 lutego 2018 r.

WYDARZENIA

 • PKW wybrała Magdalenę Pietrzak na Szefa Krajowego Biura Wyborczego
 • Rusza nabór kandydatów na urzędników wyborczych

  Zgłoszenia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu do dnia 14 marca 2018 r. do godziny 15:30.

 • Stanowisko PKW w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur