AKTUALNOŚCI

 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia 15 marca 2018 r. o aktualnej liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w związku z naborem kandydatów na urzędników wyborczych
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia 21 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Rejestr zmian w składach rad powiatu w kadencji 2014 - 2018
 • Wykaz wyborów zarządzonych w trakcie kadencji 2014-2018
 • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w kadencji 2014-2018

WYDARZENIA

 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w związku z naborem kandydatów na urzędników wyborczych
 • Rusza nabór kandydatów na urzędników wyborczych

  Zgłoszenia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

 • Magdalena Pietrzak nowym Szefem Krajowego Biura Wyborczego
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur