AKTUALNOŚCI

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania oraz trybu przekazywania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania oraz trybu przekazywania kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 5 października 2018 r. w sprawie zmiany postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 • Informacje o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Informacje o aktualnych składach terytorialnych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 27 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 27 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych w Sieradzu
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w gminach na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Sieradzu II według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w gminach na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Sieradzu I według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

WYDARZENIA

 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w związku z naborem kandydatów na urzędników wyborczych
 • Rusza nabór kandydatów na urzędników wyborczych

  Zgłoszenia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00