AKTUALNOŚCI

 • Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 10 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 10 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia 27 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniajca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych

WYDARZENIA

 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w związku z naborem kandydatów na urzędników wyborczych
 • Rusza nabór kandydatów na urzędników wyborczych

  Zgłoszenia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

 • Magdalena Pietrzak nowym Szefem Krajowego Biura Wyborczego
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur