• Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia 21 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.pdf
    Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzchlas
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Skomlin w okręgu wyborczym nr 2, zarządzone na dzień 18 lutego 2018 r.
    Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w kadencji 2014-2018