• Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 2 listopada 2017 r. o sprawozdaniu finansowym, sporządzonym przez pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Wodzierady przed upływem kadencji i Renaty Szafrańskiej Wójta Gminy Wodzierady przed upływem kadencji, przeprowadzonego w dniu 15 października 2017 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wodzierady w okręgu wyborczym nr 10, zarządzone na dzień 21 stycznia 2018 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko w okręgu wyborczym nr 12, zarządzone na dzień 10 grudnia 2017 r.
    Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w kadencji 2014-2018