• Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia 30 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
    Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 10 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 10 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
    Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia 27 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia 15 marca 2018 r. o aktualnej liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu
    Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia 21 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w kadencji 2014-2018