• PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W REJONIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
    Uchwały Rejonowej Komisji Wyborczej nr 14 w Sieradzu
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi z dnia 2 maja 2019 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 6
    Uchwała nr 39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.