AKTUALNOŚCI

 • Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Wieluniu w okręgu wyborczym nr 1
 • Zmiana w składzie Rady Miasta Zduńska Wola w okręgu wyborczym nr 1
 • Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Wieluniu w okręgu wyborczym nr 1
 • Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Sieradzu w okręgu wyborczym nr 4
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w gminach na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Sieradzu II według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w gminach na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Sieradzu I według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

WYDARZENIA

 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w związku z naborem kandydatów na urzędników wyborczych
 • Rusza nabór kandydatów na urzędników wyborczych

  Zgłoszenia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur