• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie sprostowania nazw komitetów zgłaszających kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie sprostowania pisowni imion i nazwisk
    Informacje o aktualnych składach terytorialnych komisji wyborczych
  • Postanowienia komisarzy wyborczych w Sieradzu w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  • Informacje Komisarzy Wyborczych w Sieradzu z dnia 6 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.pdf