• Informacje Komisarzy Wyborczych w Sieradzu o przyznanych numerach zarejestrowanym listom kandydatów na radnych
    Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych w Sieradzu
  • Informacja o stronach internetowych komitetów wyborczych
    Informacje Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie tworzenia komitetów wyborczych