• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie sprostowania pisowni imion i nazwisk
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
    Informacje o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
    Informacje Komisarzy Wyborczych w Sieradzu o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o terminach losowań kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  • Obwieszczenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów o obwodach głosowania w wyborach samorządowych 2018 r.