• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi
    Rejonowa Komisja Wyborcza nr 14 w Sieradzu
  • Informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
    Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 14 w Sieradzu z dnia 7 kwietnia 2014 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  • Wizualizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014