• Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi
    Limity wydatków komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu przyjął Komisarz Wyborczy w Sieradzu
  • Wzory sprawozdań finansowych
    Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.