• Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgach wyborczych
    Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 1 września 2011 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów Komitetu Wyborczego Wyborców Obywatelskich List Wyborczych Nowego Ekranu
  • Informacja nr 2/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 22 sierpnia 2011 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów podczas przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów
    Informacja nr 1/2011 Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu z dnia 22 sierpnia 2011 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  • Wizualizacja wyborów do Sejmu RP i Senatu RP 2011 r.