• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia niewykonania przez Radę Gminy Burzenin w terminie zadania dotyczącego utworzenia obwodu głosowania
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Burzenin w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.