• Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia 27 marca 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia 15 marca 2018 r. o aktualnej liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pajęcznie
  Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia 21 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzchlas
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Skomlin w okręgu wyborczym nr 2, zarządzone na dzień 18 lutego 2018 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 2 listopada 2017 r. o sprawozdaniu finansowym, sporządzonym przez pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Wodzierady przed upływem kadencji i Renaty Szafrańskiej Wójta Gminy Wodzierady przed upływem kadencji, przeprowadzonego w dniu 15 października 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wodzierady w okręgu wyborczym nr 10, zarządzone na dzień 21 stycznia 2018 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko w okręgu wyborczym nr 12, zarządzone na dzień 10 grudnia 2017 r.
  Znamy już kandydatów na radnego w gminie Strzelce Wielkie