• Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzchlas
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Skomlin w okręgu wyborczym nr 2, zarządzone na dzień 18 lutego 2018 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 2 listopada 2017 r. o sprawozdaniu finansowym, sporządzonym przez pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Wodzierady przed upływem kadencji i Renaty Szafrańskiej Wójta Gminy Wodzierady przed upływem kadencji, przeprowadzonego w dniu 15 października 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wodzierady w okręgu wyborczym nr 10, zarządzone na dzień 21 stycznia 2018 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko w okręgu wyborczym nr 12, zarządzone na dzień 10 grudnia 2017 r.
  Znamy już kandydatów na radnego w gminie Strzelce Wielkie
 • Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Wodzierady przed upływem kadencji i Renaty Szafrańskiej Wójta Gminy Wodzierady przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 października 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Strzelce Wielkie w okręgu wyborczym nr 9, zarządzone na dzień 8 października 2017 r.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - plakaty informacyjne
  Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w kadencji 2014-2018