Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 10 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy

DSR-0011-1/18

 

 

INFORMACJA

KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU I

z dnia 10 kwietnia 2018 r.

o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy

 

Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. 2018, poz. 246), podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

 

  1. Komisarz Wyborczy w Sieradzu I – Agata Sobieszek-Krzywicka – informuje o objęciu z dniem 3 kwietnia 2018 r.  powierzonej funkcji.
  2. Właściwość terytorialna Komisarza Wyborczego w Sieradzu I obejmuje obszar powiatów: sieradzki, wieruszowski, zduńskowolski.
  3. Siedziba Komisarza Wyborczego w Sieradzu I mieści się w Sieradzu przy Placu Wojewódzkim 3, 98-200 Sieradz, pok. 620, na VI piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Obsługę Komisarza Wyborczego w Sieradzu I zapewnia Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, tel. 43 822 53 01, fax 43 822 36 25.
  4. Komisarz Wyborczy w Sieradzu I pełni dyżur w swojej siedzibie, w poniedziałki i środy w godzinach 13.30 – 15.30

 

 

                                                                                       Komisarz Wyborczy

                                                                                              w Sieradzu I

                                                                               (–) Agata Sobieszek-Krzywicka

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:11-04-2018 13:23
    Wprowadził:Maciej Kaczmarek
  • Data modyfikacji:15-06-2018 10:47
    Wprowadził:Maciej Kaczmarek