• Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 11
    Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów (załącznik do protokołu wyborów posłów)
  • Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 11 na listy kandydatów na posłów
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 25
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 26
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 27