• Informacje o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie sprostowań pisowni i zmian imion i nazwisk
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie sprostowań nazw miejscowości
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie sprostowań adresów komisji obwodowych
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Informacje Komisarzy Wyborczych w Sieradzu o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz o terminach losowań kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu z dnia 2 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.