Zapowiedź: konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej, poświęcona losowaniu jednolitych numerów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu

Już 13 września 2019 r. (piątek) w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej odbędzie się konferencja, podczas której PKW przyzna w drodze publicznego losowania jednolite numery dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zgłosiły listy kandydatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym.

Konferencja została zaplanowana na 13 września 2018 roku (piątek) o godz. 13.00 w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej przy ul. Wiejskiej 10 w sali 114 (Sala Biała, I piętro – wejście A od strony Domu Poselskiego).

Losowanie będzie stanowić część posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej, które będzie kontynuowane po zakończeniu konferencji. 

Krajowe Biuro Wyborcze udostępni przybyłym na konferencję ekipom sygnał zgodny ze standardami telewizyjnymi. KBW zapewni ponadto transmisję online w serwisach: YouTube, Facebook i Twitter. 

Udział w konferencji wymaga uprzedniego zgłoszenia za pośrednictwem strony losowanienumerowSejm

Krajowe Biuro Wyborcze dysponuje trzema miejscami dla wozów transmisyjnych, z zastrzeżeniem, że jedno miejsce może zostać przyznane tylko jednej grupie telewizyjnej (w przypadku przyznania miejsca wóz transmisyjny powinien być rozstawiony najpóźniej o godz. 7.30 w dniu konferencji). W razie wyczerpania puli miejsc dla wozów transmisyjnych pozostałe redakcje będą mogły rozstawić wozy transmisyjne we własnym zakresie, pod warunkiem uzyskania zezwoleń od właścicieli terenu. UWAGA! PULA MIEJSC DLA WOZÓW TRANSMISYJNYCH ZOSTAŁA WYCZERPANA. 

Dziennikarze i członkowie ekip reporterskich są proszeni o zabranie ze sobą aktualnych legitymacji prasowych.

Możliwość wejścia do budynku dla ekip reporterskich od godz. 11.00 (nie dotyczy obsługi wozów transmisyjnych). 

Rejestr zmian
  • Data utworzenia11-09-2019 14:22
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka
  • Data modyfikacji12-09-2019 14:28
    Wprowadził:Wojciech Sebastian Dąbrówka