• Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 11 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu II sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu I sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.