Informacja o stronach internetowych komitetów wyborczych
L.P. Nazwa komitetu wyborczego Siedziba Zasięg Ostateczny termin na złożenie zawiodomienia Data złożenia zawiadomienia Adres strony internetowej Uwagi
1 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SAMORZĄD RAZEM 2025 Zduńska Wola łódzkie 2018-08-28 2018-08-28 www.kwwsamorzadrazem2025.pl
2
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTY ZIEMI WIELUŃSKIEJ Wieluń łódzkie 2018-08-27 2018-08-24 www.wspolnota.wielun.pl
3 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI PAJĘCZAŃSKIEJ Pajęczno łódzkie
2018-08-29
2018-10-11
www.stowarzyszenierzp.epajeczno.pl
4 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA POWIATU EPJ Pajęczno łódzkie 2018-08-29  2018-10-08 www.koalicjadlapowiatuepj.pl
 
5 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZIEMIA SIERADZKA Sieradz łódzkie 2018-08-30 2018-10-01
 www.kwwziemiasieradzka.pl  
6 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW FORUM SAMORZĄDOWE ZIEMI WIELUŃSKIEJ Wieluń łódzkie 2018-08-31      
7  KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZGODA I ROZWÓJ ZDUŃSKIEJ WOLI Zduńska Wola
łódzkie 2018-09-03      
Rejestr zmian
  • Data utworzenia17-08-2018 8:21
    Wprowadził:Maciej Kaczmarek
  • Data modyfikacji11-10-2018 8:59
    Wprowadził:Maciej Kaczmarek