• Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o okręgach wyborczych dla wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego w 2018 r.
    Obwieszczenia Starostów o okręgach wyborczych dla wyborów do rad powiatów w 2018 r.
  • Obwieszczenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów o okręgach wyborczych dla wyborów do rad gmin/miast w 2018 r.