• Okręg nr 1 - Informacja z dnia 24 listopada 2004 r. o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 lipca 2004 r.
  Okręg nr 1 - Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2004 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2004 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 1.
 • Okręg nr 1 - Wyniki głosowania w układzie obwodów w wyborach uzupełniających do Senatu RP w Legnicy
  Okręg nr 1 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2004 r.
 • Okręg nr 1 - Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 9 czerwca 2004 r. o zarejestrowanych kandydatch na senatora w okręgu nr 1
  Okręg nr 1 - Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych wyborców.
 • Okręg nr 1 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 11 lipca 2004 r.
  Okręg nr 1 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Marcina Zawiły
 • Okręg nr 1 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Piesiaka
  Okręg nr 1 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyb