• Okręg nr 36 - Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2005 r. w województwie wielkopolskim w okręgu wyborczym nr 36
  Okręg nr 36 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2005 r.
 • Okręg nr 36 - Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 15 grudnia 2004 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 36
  Okręg nr 36 - Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wybor
 • Okręg nr 36 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Tymczasowy Zarząd Stronnictwa "Suwerenność-Praca-Sprawiedliwość" o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Se
  Okręg nr 36 - Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie z dnia 1 grudnia 2004 r.
 • Okręg nr 36 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Koninie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.
  Okręg nr 36 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Krajowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospol
 • Okręg nr 36 - Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2004 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
  Okręg nr 36 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Radę Wykonawczą Narodowego Odrodzenia Polski o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospoli