• Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Poddębic Pana Piotra Sęczkowskiego przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 17 czerwca 2012 r.
    Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Pątnów Pana Edwarda Kiedosa przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 kwietnia 2012 r.