• Wybory przedterminowe Wójta Gminy Czastary, zarządzone na dzień 16 grudnia 2012 r. - ponowne głosowanie w dniu 30 grudnia 2012 r.
    Wybory przedterminowe Wójta Gminy Czarnożyły, zarządzone na dzień 15 lipca 2012 r.
  • Wybory przedterminowe wójta gminy Konopnica, zarządzone na dzień 13 maja 2012 r. - ponowne głosowanie w dniu 27 maja 2012 r.