• Wybory uzupełniające - utworzenie komitetu wyborczego
    Wybory uzpełniające - zgłaszanie list kandydatów na radnych
  • Wybory przedterminowe wójta/burmistrza/prezydenta miasta - utworzenie komitetu wyborczego
    Wybory przedterminowe wójta/burmistrza/prezydenta miasta - zgłaszanie kandydatów
  • Zgłaszanie kandydatów do składu terytorialnej (miejskiej, gminnej) / obwodowej komisji wyborczej
    Wzory sprawozdań finansowych