Postanowienie nr 222/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wieruszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Rejestr zmian
  • Data utworzenia05-09-2019 10:11
    Wprowadził:Maciej Kaczmarek
  • Data modyfikacji05-09-2019 10:22
    Wprowadził:Maciej Kaczmarek