• Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie nr 191/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 11 października 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wierzchlas na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie nr 223/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 6 września 2019 r. w sprawie podziału Miasta Sieradza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie nr 141/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 6 i Nr 7 w Gminie Działoszyn
 • Postanowienie nr 222/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Wieruszów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Sieradzu z dnia 2 września 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Postanowienie nr 136/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Skomlin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie nr 214/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 2 września 2019 r. w sprawie podziału Gminy Lututów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie nr 213/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Brąszewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie nr 212/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Zduńska Wola na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych