Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 10 lipca 2012 r. o sprawozdaniu finansowym, sporządzonym przez pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Pątnów Pana Edwarda Kiedosa przed upływem kadencji, przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2012 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia11-02-2016 11:22
    Wprowadził:Bartosz Goździk