• Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych z wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w kadencji 2010-2014
    Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 10 lipca 2012 r. o sprawozdaniu finansowym, sporządzonym przez pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Poddębic Pana Piotra Sęczkowskiego przed upływem kadencji, przeprowadzonego w dniu 17 czerwca 2012 r.
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 10 lipca 2012 r. o sprawozdaniu finansowym, sporządzonym przez pełnomocnika inicjatora referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Pątnów Pana Edwarda Kiedosa przed upływem kadencji, przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2012 r.