• Protokół losowania członków terytorialnych komisji wyborczych
    Zmiany w składach terytorialnych komisji wyborczych
  • Informacje o składach terytorialnych komisji wyborczch
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych