• Zarządzenie nr 34/2014 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
    Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o okręgach wyborczych dla wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego w 2014 r.
  • Obwieszczenia Starostów o okręgach wyborczych dla wyborów do rad powiatów w 2014 r.
    Obwieszczenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów o okręgach wyborczych dla wyborów do rad gmin/miast w 2014 r.
  • Obwieszczenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów o obwodach głosowania w wyborach samorządowych 2014 r.