• Informacje Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń o utworzeniu komitetów wyborczych
  Informacje Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do składów powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 27 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców na obszarze działań Komisarza Wyborczego w Sieradzu
  Wykaz stron internetowych komitetów wyborczch zobowiązanych do prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 140 § 1 i § 2 Kodeksu Wyborczego
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 17 września 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do powiatowych i gminnych (miejskich) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzie
  Protokół losowania członków terytorialnych komisji wyborczych
 • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W SIERADZU z dnia 17 października 2014 r. o zasadach i terminie przyznawania numerów dla list kandydatów na radnych komitetów wyborczych, które nie zarejestrowały listy do Sejmiku Województwa Łódzkiego, a zarejestrowały listy kandydatów na radnych do rad powiatów, w wy
  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Sieradzu o wylosowanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych