• Postanowienie nr 76/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Biała
  Postanowienie nr 29/2019 Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Bieńcu w Gminie Pątnów
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Pątnów
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Złoczewie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Galewicach zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Warcie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pajęcznie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Galewicach zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Galewice
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia wydrukowania kart do głosowania oraz trybu przekazywania kart do głosowania obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Galewicach, zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r.