REJESTR WYBORCÓW II KW 2018

Stan na 30 czerwca 2018 r.

Kwartalna informacja o liczbie wyborców wg właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Sieradzu.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia23-07-2018 8:45
    Wprowadził:
  • Data modyfikacji23-07-2018 8:46
    Wprowadził: