REJESTR WYBORCÓW III KW 2017

Stan na 30 września 2017 r.

Kwartalna informacja o liczbie wyborców wg właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Sieradzu.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia16-10-2017 13:12
    Wprowadził:
  • Data modyfikacji16-10-2017 13:13
    Wprowadził: