• Informacje Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 28 grudnia 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tej komisji - wybory uzupełniające do Rady Gminy w Galewicach
  Informacje Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 28 grudnia 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tej komisji - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pajęcznie
 • Informacje Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 28 grudnia 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tej komisji - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Warcie
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 17 grudnia 2018 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Wieluniu
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 20 listopada 2018 r. o zmianach w składzie Rady Miasta Zduńska Wola
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 14 listopada 2018 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Wieluniu
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Sieradzu
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w związku z naborem kandydatów na urzędników wyborczych
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 19 lutego 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skomlin
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 15 stycznia 2018 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Pajęczańskiego