• Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 12 sierpnia 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sokolniki przeprowadzonych w dniu 11 sierpnia 2019 r
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 11 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu II sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych Komisarzowi Wyborczemu w Sieradzu I sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Galewicach przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Złoczewie przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pajęcznie przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Warcie przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 21 stycznia 2019 r. o wynikach ponownego losowania oraz ponownego ustalenia wyników wyborów do Rady Gminy Osjaków
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 2 stycznia 2019 r. o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Wieluniu
  Informacje Komisarza Wyborczego w Sieradzu I z dnia 28 grudnia 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tej komisji - wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Złoczewie