Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu Wydział I Cywilny z dnia 3 grudnia 2018 r.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu Wydział I Cywilny Sygn. akt I Ns 252/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru Mateusza Rogali na radnego do Rady Gminy Osjaków i wygaśnięcia jego mandatu oraz nakazaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Osjakowie ponowne przeprowadzenie losowania w celu wyboru radnego Rady Gminy Osjaków w okręgu nr 7.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:08-01-2019 14:08
    Wprowadził:Maciej Kaczmarek
  • Data modyfikacji:08-01-2019 14:27
    Wprowadził:Maciej Kaczmarek