Rusza nabór kandydatów na urzędników wyborczych

W związku z treścią art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, że administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.
Ponadto w związku z pismem Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej, znak ZPOW-071-3/18 z dnia 21 lutego 2018 r. informuję, że dołączana do zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.
Właściwym do przyjmowania zgłoszeń kandydatów mających wykonywać funkcję urzędnika wyborczego w gminach położonych na obszarze powiatów: łaskiego i poddębickiego jest Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi.

 

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Sieradzu
(-) Tedeusz Brzozowski

 

Wyjaśnienia w związku z naborem na kandydatów na urzędników wyborczych

ZOBACZ POZOSTAŁE
 • III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

  Regulamin i materiały informacyjne

 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w związku z naborem kandydatów na urzędników wyborczych
 • Rusza nabór kandydatów na urzędników wyborczych

  Zgłoszenia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

Rejestr zmian
 • Data utworzenia:20-02-2018 10:13
  Wprowadził:Maciej Kaczmarek
 • Data modyfikacji:27-03-2018 13:21
  Wprowadził:Maciej Kaczmarek