• Wykaz powołanych urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w związku z naborem kandydatów na urzędników wyborczych

 • Rusza nabór kandydatów na urzędników wyborczych

  Zgłoszenia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

 • Magdalena Pietrzak nowym Szefem Krajowego Biura Wyborczego

 • Wyjaśnienia w związku z powoływaniem przez PKW komisarzy wyborczych

 • Stanowisko PKW w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym

 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w związku z naborem kandydatów na urzędników wyborczych
 • Rusza nabór kandydatów na urzędników wyborczych

  Zgłoszenia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

 • Magdalena Pietrzak nowym Szefem Krajowego Biura Wyborczego
 • Wyjaśnienia w związku z powoływaniem przez PKW komisarzy wyborczych
 • Stanowisko PKW w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym
 • Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału gmin na okręgi wyborcze
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych
 • Spotkanie przedstawicieli samorządów z Komisarzem Wyborczym w Sieradzu
 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
 • Wyniki I etapu (szkolnego) Konkursu "Wybieram Wybory" z obszaru działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu