• Wykaz powołanych urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

 • Wyniki I etapu (szkolnego) III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory" z obszaru działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

 • Tak przebiegał I etap konkursu "Wybieram Wybory"

 • Lista szkół, które zgłosiły uczestników do III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

 • III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

  Regulamin i materiały informacyjne

 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w związku z naborem kandydatów na urzędników wyborczych

 • Wykaz powołanych urzędników wyborczych na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu
 • Wyniki I etapu (szkolnego) III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory" z obszaru działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu
 • Tak przebiegał I etap konkursu "Wybieram Wybory"
 • Lista szkół, które zgłosiły uczestników do III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
 • III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

  Regulamin i materiały informacyjne

 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w związku z naborem kandydatów na urzędników wyborczych
 • Rusza nabór kandydatów na urzędników wyborczych

  Zgłoszenia przyjmowane są w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

 • Magdalena Pietrzak nowym Szefem Krajowego Biura Wyborczego
 • Wyjaśnienia w związku z powoływaniem przez PKW komisarzy wyborczych
 • Stanowisko PKW w sprawie zmian w Kodeksie wyborczym
 • Wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podziału gmin na okręgi wyborcze
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych