Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory przedterminowe