• Postanowienie nr 778-4/17 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Gminy Wodzierady przed upływem kadencji i Renaty Szafrańskiej Wójta Gminy Wodzierady przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 15 października 2017 r.
    Postanowienie nr 778-3/17 Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Wodzieradach w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Gminy Wodzierady przed upływem kadencji i Renaty Szafrańskiej Wójta Gminy Wodzierady przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 15 października 2017 r.
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Mokrsko