• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie objęcia mandatu radnego Rady Powiatu Wieruszowskiego
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Wieruszowskiego
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Skomlin