• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wierzchlas