• Zmiana w składzie Rady Powiatu Wieruszowskiego w okręgu wyborczym nr 2
  Zmiana w składzie Rady Powiatu Wieruszowskiego w okręgu wyborczym nr 2
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu w Poddębicach w okręgu wyborczym nr 1
  Zmiana w składzie Rady Powiatu Wieuszowskiego w okręgu wyborczym nr 1
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu Łaskiego w okręgu wyborczym nr 1
  Zmiana w składzie Rady Powiatu Sieradzkiego w okręgu wyborczym nr 1
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu w Wieluniu w okręgu wyborczym nr 2
  Zmiana w składzie Rady Powiatu Pajęczańskiego w okręgu wyborczym nr 3
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu Pajęczańskiego
  Ponowne ustalenie wyników głosowania oraz wyników wyborów do Rady Gminy Ostrówek w okręgu wyborczym nr 14