• Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 19 lutego 2018 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skomlin.pdf