• Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Sieradzu z dnia 12 maja 2017 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu w Poddębicach