• II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory” - Wybory Samorządowe. Materiały informacyjne

 • Konkurs „Wybieram wybory” o wyborach samorządowych. PKW przyjęła regulamin II edycji

 • Konsultacje społeczne kształtu kart do głosowania

 • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu

 • Konsultacje dotyczące kart wyborczych

 • Zajęcia dydaktyczne „Wybieram Wybory”

 • II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory” - Wybory Samorządowe. Materiały informacyjne
 • Konkurs „Wybieram wybory” o wyborach samorządowych. PKW przyjęła regulamin II edycji
 • Konsultacje społeczne kształtu kart do głosowania
 • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu
 • Konsultacje dotyczące kart wyborczych
 • Zajęcia dydaktyczne „Wybieram Wybory”
 • Zajęcia edukacyjne z prawa wyborczego
 • Propagowanie prawa wyborczego
 • Wyniki I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu. Etap szkolny.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - plakaty informacyjne