• Konsultacje społeczne kształtu kart do głosowania
  • Dzień otwarty w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu
  • Konsultacje dotyczące kart wyborczych
  • Zajęcia dydaktyczne „Wybieram Wybory”
  • Zajęcia edukacyjne z prawa wyborczego
  • Propagowanie prawa wyborczego
  • Wyniki I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu.
  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu. Etap szkolny.
  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” - plakaty informacyjne